Persoonlijke Beschermings Middelen

Persoonlijke Beschermingsmaatregelen

Het dragen van de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen PBM’s is verplicht. Afhankelijk van de werkzaamheden, dien je bijvoorbeeld handschoenen, een helm of veiligheidsschoenen te dragen. SLG heeft een PBM schema ontwikkeld, waarop staat welke PBM’s verplicht zijn bij de diverse werkzaamheden.

Een vrijwilligersgroep dient zelf toezicht te houden op het gebruik van de PBM’s. Spreek elkaar hier indien nodig op aan!

Klik hier voor het persoonlijk beschermingsmiddelen schema (te downloaden PDF) of klik hier voor de bijbehorende toelichting.

PBM
Sluit