Werkresultaten vrijwilligersgroepen 2022

Invulformulier werkresultaten vrijwilligersgroep 2022

Gegevens vrijwilligersgroep
Vul hier het e-mailadres in waarmee SLG kan corresponderen over het ingestuurde formulier.
Vul hier "ja" in als je in het landschap hebt gewerkt aan inrichting, herstel of onderhoud. Bij invullen van "nee" kan desgewenst bij 1 van de opmerkingenvelden worden ingevuld wat jullie wel hebben gedaan.
Vrijwilligersinzet afgelopen kalenderjaar
Werkzaamheden aanplant en onderhoud
Zowel solitaire knotbomen als knotbomen in rijen.
Solitaire bomen en struiken: staan duidelijk los van andere bomen of struiken in het veld. Geen knotbomen of fruitbomen.
Bomendijk, (dubbele) bomenrij met/zonder struik, hakhoutsingel, heg/haag, houtwal, struikenrij (ook met boom), laanbeplanting, steilrandbeplanting. Geen knotbomenrijen.
Boomweide, elzenbroekbos, (elzen)singel, gemengd bos met/zonder struik, griend, hakhoutbos, loofbos met/zonder struik, naaldbos met/zonder struik, struikengroep, wilgenstruweel.
1 ha = 100m x 100m
1 ha = 100m x 100m
Beek, rietkraag, sloot, geen rietlandperceeltjes.
1 ha = 100m x 100m
Beplantingen anders dan bovenstaande, zoals: kloostertuin, dijk, holle weg, on-/halfverharde weg, siertuin buitenplaats, grafheuvel (voor landgoederen het werk per landschapselement hierboven invullen).
Overige werkzaamheden
Bedankje is het boekje 'Vogels wijzen ons de weg - landbouw en natuur in balans', geschreven door Ben Kok
Sluit